Öğrenci gelişiminde ve başarısında bireyin psikolojik gelişimi en önemli kriterdir.
Bunun bilincinde olan Düşünür Koleji Trabzon öğrencilerine bu konuda rehber olabilmeyi
görev edinmiştir.