VİZYON

Eğitimde hiç bir fert feda edilemez ilkesiyle çıktığımız yolculuğumuzda
vatanına bağlı, çağdaş, özgürlükçü, barışçıl, çok yönlü dünya insanı bireyler
yetiştiren bir kurum olmaktır.
böylece çocuklarımızı kapasitesini geliştirmiş, özgüveni yüksek, ülkesine ve
insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

MİSYON

Eğitimde yenilikçi, akademik, bilimsel, kültürel, sosyal eğitimlerle öğrencilerini başarıya
hazırlayan, bireysel farklılıkları gözeten, hem akademik başarısı hemde hayat başarısı
yüksek bireyler yetiştirmek olan