Düşünür Anaokulu

Düşünür Anaokulu

Düşünür Anaokulu

Neden Anaokulu Eğitimi?

Marmara ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından yapılan araştırmalara göre erken çocukluk eğitimi alan çocukların okul başarısının erken çocukluk eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Kavram, matematik, okuma yazma, anlama, işitsel, görsel, mekansal algı becerilerinin erken çocukluk eğitimi ile daha ileri düzeye çıktığı gözlemlenmiştir.

Erken çocukluk döneminde;

  • Olumlu ve olumsuz yaşantılar, çocukların gelecek ve okul yaşamlarını etkiler.
  • Çocukların zeka, kişilik, duygusal gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.
  • Emici zihin evresi devrededir. Zihin duyular yoluyla çevredeki her şeyi mıknatıs gibi çeker.
  • Zarafet, kibarlık ve sosyal becerilerle ilgili pek çok davranış kazanılır.
  • Dünya dilleri edinimi başlar.