Düşünür İlkokulu

Düşünür İlkokulu

Düşünür İlkokulu

Neden Düşünür İlkokulu?

Düşünme becerilerinin geliştiği, bireysel ve çevresel kimlik yapılarının oluştuğu bu süreçte öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları desteklenir.

Bir üst eğitim kurumuna geçişte akademik temelin yapılandırıldığı dönemdir.

Global Languages Programme

İngilizce ediniminde mümkün olduğunca dile maruz kalmak en önemli etkenlerden biridir. Bundan yola çıkarak ilkokul yıllarında gerçek ortamlara yakın kurgusal ortamlar tasarlanarak çocukların en üst seviyede dile maruz kalmaları sağlanır. Erken yaşlarda başlayan dil edinimi bir sonraki aşamalarda çocuğun dili doğal ve ezbere dayalı olmadan kullanmasını sağlar. İlkokulu bitiren bir çocuk A2.3 seviyesinde İngilizce kazanımlarını dört dil becerisinde de edinmiş olur ve bağımsız kullanıcı olma yolunda ortaokul programına hazır hale gelir.