Düşünür Ortaokulu

Düşünür Ortaokulu

Düşünür Ortaokulu

Neden Düşünür Ortaokulu?

Soyut düşünme becerilerinin geliştiği, çevresel ve toplumsal kimlik yapılarının oluştuğu bu süreçte öğrencilerin küresel meselelere akılcı çözümler geliştirdikleri ortamlar sağlanır ve bu becerilerini kullanmaları desteklenir. Bir üst eğitim kurumuna geçişte akademik temelin yapılandırıldığı dönemdir.

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.

  • Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,
  • MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik,
  • Eğitim ve öğrenme yılı başlamadan iki hafta önce akademik hazırlık programı,
  • Hazır bulunuşluk sınavı,
  • Yoğun etüt programı,
  • Konu sonu tarama testleri,
  • Haftalık deneme sınavları,
  • Eksik tamamlama etütleri planlanır ve uygulanır.

Düşünür Koleji Liselere Giriş Sınavlarında uygulanan yeni soru tarzlarına uygun öğrenim programıyla da Türkiye'ye model oluyor.

Bu başlığın altındaki iki maddeyi kaldırarak Düşünür Koleji, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren öğretim yaklaşımı ve metotları ile yeni sistemde de başarılı olan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Düşünür PISA (PISA-D)

Düşünür Koleji öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanmış PISA D sınavları ile Uluslar arası PISA ve TIMMS sınavlarına benzer Düşünme ve problem çözme becerilerini ölçen, günlük hayatla ilişkilendirilmiş açık uçlu sorular ile uluslara arası alanda kendini deneme ve değerlendirme fırsatı bulur

Global Languages Programme

Erken çocukluk ve ilkokul süreçlerinde sağlam temelleri atılan İngilizce dil ediniminin ortaokul yıllarında ‘Independent User’ dediğimiz seviyelere çıkması hedeflenir. Öğrencilerin bilişsel olarak da daha soyut düşünebildiği bu yaşlarda programda dünya meseleleri üzerine İletişim aracı olarak İngilizce’yi kullanarak paylaşım yapacakları uygulamalara yer verilir. 21. yüzyıl yaşam becerilerine hakim bireyler yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuzda yaratıcılık, iş birliği yapabilme, İletişim becerileri ve eleştirel düşünme becerileri İngilizce dil edinim programına entegre edilmiştir ve özgün (authentic) materyallerle öğrencilerin bu becerilerini hedef dilde kullanabilmesi hedeflenir.