İlkokul

DÜŞÜNÜR İLKOKULU

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksek yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki çocuğa ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. yüzyıl yaşam, düşünme ve iletişim becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz. Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeple Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi (DÖGA) yapımızın önemli bir öğesidir.

NEDEN DÜŞÜNÜR İLKOKULU?

Düşünme becerilerinin geliştiği, bireysel ve çevresel kimlik yapılarının oluştuğu ilkokul sürecinde öğrencilerinin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları Düşünür Kolejine özgü eğitim modeli ile gerçekleştirilir.

Düşünür Koleji İlkokulunda, alanında tecrübeli ve donanımlı uzman sınıf öğretmenleri tarafından eğitim verilir. Dünya dilleri programı ile dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan bireyler yetişir. Techzone 4.0 alanları ve özel D-STEAM eğitim programı ile geleceği öngören ve tasarlayan bireylerin temeli Düşünür Koleji İlkokulunda atılmaya başlanır. Sadece başarılı değil, aynı zamanda küresel ahlak ve etik kurallara uyan bireyler, Düşünür Kolejine özgü içerik ve etkinliklerle gelişimini sürdürürler. Her Düşünür öğrencisi, en az bir sosyal sorumluluk projesinde etkin rol alarak çevreye ve topluma duyarlı dünya vatandaşı olarak yetişir.

İleri teknolojinin sanatla, dünya dillerinin sporla harmanlandığı, uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış akademik program 21.yüzyıl becerileriyle entegre edilmiştir.

Giriş Yap