Hedefimiz

DÜŞÜNÜR İLKOKULU

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksek yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki çocuğa ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. yüzyıl yaşam, düşünme ve iletişim becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz. Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeple Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi (DÖGA) yapımızın önemli bir öğesidir.

NEDEN DÜŞÜNÜR İLKOKULU

Düşünme becerilerinin geliştiği, bireysel ve çevresel kimlik yapılarının oluştuğu ilkokul sürecinde öğrencilerinin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları Düşünür Kolejine özgü eğitim modeli ile gerçekleştirilir.

Düşünür Koleji İlkokulunda, alanında tecrübeli ve donanımlı uzman sınıf öğretmenleri tarafından eğitim verilir. Dünya dilleri programı ile dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan bireyler yetişir. Techzone 4.0 alanları ve özel D-STEAM eğitim programı ile geleceği öngören ve tasarlayan bireylerin temeli Düşünür Koleji İlkokulunda atılmaya başlanır. Sadece başarılı değil, aynı zamanda küresel ahlak ve etik kurallara uyan bireyler, Düşünür Kolejine özgü içerik ve etkinliklerle gelişimini sürdürürler. Her Düşünür öğrencisi, en az bir sosyal sorumluluk projesinde etkin rol alarak çevreye ve topluma duyarlı dünya vatandaşı olarak yetişir.

İleri teknolojinin sanatla, dünya dillerinin sporla harmanlandığı, uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış akademik program 21.yüzyıl becerileriyle entegre edilmiştir.

HER ÇOCUK FARKLIDIR VE FARKLI ÖĞRENİR

Eşsiz kişilik ve yeteneklerle aramıza katılan çocuklarımızın her biri diğerinden farklıdır. Düşünür Eğitim Sistemi bu çeşitliliği zenginlik olarak kabul eder ve bütün çalışmalarını her bir çocuğun tek ve biricik olduğu gerçeği ile planlar.

TEMEL MİSYONUMUZ;

  • Ahlaki çevrimiçi kararlar alabilen,
  • Teknolojiyi doğru kullanan, internet ortamında ulaştığı bilgilerin doğruluğunu test edebilen,
  • Online davranışların etik ve yasal sonuçlarını bilen öğrenciler yetiştirmektedir.

DÜŞÜNÜR ÖĞRENCİLERİ;

  • İşlevsel ve ihtiyaçlara uygun robot tasarımı yaparlar.
  • Yaptıkları robotları kodlama yardımı ile hareket ettirirler.
  • Robotlara verilen görevleri, yazılım ve kodlama dillerini kullanarak yerine getirmelerini sağlarlar.
  • Yıl sonunda yapılan “ Düşünür Robot Festivali” nde ürünlerini sergilerler.
Giriş Yap