DÜŞÜNÜR LİSE

Düşünür Koleji Olarak, Küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki öğrenciye ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. Yüzyıl yaşam, düşünme ve iletişim becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz. Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder, yetkinliklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeble  Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi (DÖGA) yapımızın önemli bir ögesidir.

NEDEN DÜŞÜNÜR LİSESİ

Düşünme Becerilerinin yaşam becerilerine dönüştüğü, çevresel ve toplumsal kimlik yapılarının oluştuğu lise sürecinde, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları Düşünür Kolejine zgü eğitim modeli ile gerçekleşmektedir.

Temel hedeflerimizden biri de öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavara hazırlamaktır. Düşünür Kolejinde, ME’e göre daha fazla ders saati, etkinlik, ek çalışma ve etütlerle tam öğrenme sağlanarak ulusal ve uluslararası sınav hazırlıkları yapılır. Üniversite danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezimizde 9. Sınıftan başlayarak tüm lise öğrencilerimizle bireysel olarak yapılan çalışmalarla üniversite hazırlık sürecine, meslek seçimlerine destek ve yön verilir.

Düşünür Kolejinde, alanında donanımlı uzman branş öğretmenleri tarafından eğitim verilir. 9 ve 10. Sınıf tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. Sınıftan itibaren mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli temel ve seçmeli dersleri alırlar.

Piskolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ve uzman danışman öğretmen kadrosu, öğrencilere ders seçimi, kariyer planlaması, üniversite hazırlık ve tercih süreçlerinde rehberlik eder. Öğrencilerin yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri göz önünde tutularak gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemeleri önemsenir.

Düşünür Kolejinde dünya dilleri programıyla dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan bireyler yetişir. Sadece başarılı değil, aynı zamanda küresel ahlaki ve etik kurallara uyan bireyle, Düşünür Kolejine özgü içerik ve etkinliklerle gelişimlerini sürdürürler. Her Düşünür öğrencisi, en az bir sosyal sorumluluk projesinde etkin rol alarak çevreye ve topluma duyarlı bir dünya vatandaşı olarak yetişir.

Giriş Yap