Dil Eğitimi

GLOBAL LANGUAGES PROGRAMME

Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde, dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirerek belirlenen hedeflerde dile hakim olmaktır.

  • “Global Thinkers” projesiyle 21. yüzyıl yaşam becerileri kapsamında eleştirel düşünce, iş birliği, yaratıcılık ve iletişim becerileri dünya dilleri programına entegre edilmiştir.
  • Dil ve içeriğin birleştirildiği [Content and Language Integrated Learning] metoduyla öğrencilerin hem farklı ilgi alanları devreye girmiş olur hem de anlamlı iceriklerle dilin edinilmesi sağlanır.
  • Öğrencilerin dünya sorunları konusunda hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerini sağlayacak etkinlikler yapılır.
  • Erken yaşlarda başlayan Seçmeli Dünya Dili [Almanca, Fransızca, İspanyolca vb] Eğitim ve Öğrenme Programında lisenin sonuna gelindiğinde öğrencinin 82.1 seviyesine gelmesi hedeflenir.
  • Öğrenciler, ortaokul sonunda 82.1, lise sonunda da 01.1 seviyelerine ulaşırlar. Bir üst eğitim kurumunda programı İngilizce olarak takip edebilecek akademik donanıma sahip olurlar.
  • Communicative [iletişimsel] metotlar kullanılarak öğrencilerin dili etkin olarak kullanmaları sağlanır.
Giriş Yap