Düşünür Koleji Trabzon Eko-Okul kapsamında Yeşil Bayrak Aldı

Düşünür Koleji Trabzon, Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan projeye katılım sergilemiştir. Katılımcı yaklaşımıyla okulumuzdaki öğrencilerin hem çevresel konularda bilgi edinmeleri, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol almıştır. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlamıştır.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almış ve başarıya koşmuştur.

Giriş Yap