Okul Öncesi

DÜŞÜNÜR KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki çocuğa ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21.yüzyıl yaşam, düşünme ve iletişim becerileri ile donatmak temek misyonumuzdur.

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz.

Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için özel geliştirdiğimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik kadromuzun öğrenme liderliğini, mesleki gelişim ve güncellemesini önemseriz.

NEDEN DÜŞÜNÜR ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

Erken Çocukluk Döneminde;

 • Olumlu ve olumsuz yaşantılar, çocukların geleceklerini ve okul yaşamlarını etkiler.
 • Çocukların zeka, kişilik, duygusal gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.
 • Zihin, duygular yoluyla çevredeki her şeyi keşfeder.
 • Zarafet, kibarlık ve sosyal becerilerle ilgili pek çok davranış kazanılır.
 • Eğitim alan çocukların okul başarısı, almayanlara göre daha yüksektir.
 • Çocuklar, farklı dilleri hızlı ve doğru öğrenmeye başlar.

Düşünür Kolejinde çocuklar;

 • Öğrenirken de eğlenir.
 • Soru sorar.
 • Araştırır.
 • Duygusal eğitim desteği alır.
 • Hayata anlamlı bir pencereden bakar.
 • Yeni fikirler üretir.
 • Evrensel değerlere uyum sağlar.
 • Kendini ve çevresini tanır.
 • Problemlerine akılcı çözümler üretir.

DÜŞÜNÜR EĞİTİM SİSTEMİ (DES)

Her çocuk farklıdır ve farklı öğrenir. Bambaşka kişilikler ve eşsiz yeteneklerle aramıza katılan çocuklarımızın her biri özeldir. Düşünür Eğitim Sistemi bu çeşitliliği zenginlik olarak kabul eder ve bütün süreçlerini her bir çocuğun tek ve biricik olduğu gerçeği ile planlanır.

ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN TEMELLİ BECERİ EĞİTİMİ

Düşünür öğrencileri, oyun temelli gelişim programında, bireysel ilgi ve gözlemle kendilerini daha iyi tanırlar. Öğrencilerimiz oyunlaştırma teknikleri kullanılarak çevresi ve kendisi ile ilgili farkındalığı yüksek ve sosyal hayatta başarılı, becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Giriş Yap