Hedefimiz

DÜŞÜNÜR ORTAOKULU

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksek yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki çocuğa ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. yüzyıl yaşam, düşünme ve iletişim becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz. Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeple Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi (DÖGA) yapımızın önemli bir öğesidir.

NEDEN DÜŞÜNÜR ORTAOKULU

Düşünme becerilerinin geliştiği, çevresel ve toplumsal kimlik yapılarının oluşturduğu ortaokul sürecinde öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları Düşünür Kolejine özgü eğitim modeli ile gerçekleştirir.

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır. Düşünür Kolejinde, MEB’e göre daha fazla ders saati, etkinlik, ek çalışma ve etütlerle tam öğrenme sağlanarak ulusal sınav hazırlığı yapılır.

Düşünür Koleji Ortaokulunda, alanında tecrübeli ve donanımlı uzman branş öğretmenleri tarafından eğitim verilir. Dünya dilleri programı sayesinde dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan bireyler yetiştirir. Techzone 4.0 alanları ve özel D-STEAM eğitim programı ile geleceği öngören ve tasarlayan bireylerin temeli Düşünür Koleji ortaokulunda atılır. Sadece başarılı değil, aynı zamanda küresel ahlaki ve etik kurallara uyan bireyler, Düşünür Koleji özgü içerik ve etkinliklerle gelişimlerini sürdürürler. Her Düşünür öğrencisi, en az bir sosyal sorumluluk projesinde etkin rol alarak çevreye ve topluma duyarlı bir dünya vatandaşı olarak yetişir.

İleri teknolojinin sanatla, dünya dillerinin sporla harmanlandığı, uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış akademik program 21.yüzyıl becerileriyle entegre edilmiştir.

HER ÇOCUK FARKLIDIR VE FARKLI ÖĞRENİR

Eşsiz kişilik ve yeteneklerle aramıza katılan çocuklarımızın her biri diğerinden farklıdır. Düşünür Eğitim Sistemi bu çeşitliliği zenginlik olarak kabul eder ve bütün çalışmalarını her bir çocuğun tek ve biricik olduğu gerçeği ile planlar.

TEMEL MİSYONUMUZ;

  • Ahlaki online kararlar alabilen,
  • Teknolojiyi doğru kullanan, internet ortamında ulaştığı bilgilerin doğruluğunu test edebilen,
  • Online davranışların etik ve yasal sonuçlarını bilen öğrenciler yetiştirmektedir.

DÜŞÜNÜR ÖĞRENCİLERİ;

  • İşlevsel ve ihtiyaçlara uygun robot tasarımı yaparlar.
  • Yaptıkları robotları kodlama yardımı ile hareket ettirirler.
  • Robotlara verilen görevleri, yazılım ve kodlama dillerini kullanarak yerine getirmelerini sağlarlar.
  • Yıl sonunda yapılan “ Düşünür Robot Festivali” nde ürünlerini sergilerler.
Giriş Yap